Folije, kartoni i leatherette

Kombiniraju se s Back koricom koja ima samo hrbat. Na prednju i zadnju stranu dokumenta koji namjeravate uvezati postavite folije, kartone ili leatherette (mekanu kožu) i započnite postupak uvezivanja. Možete raditi i  kombinacie različite prednje i zadnje strane, npr. kao prednju staviti foliju, a kao zadnju karton.

Također se s kartonima može ‘pojačati’ i Flex korica.

Sve folije, kartoni i leatheretti imaju big kako bi se prilikom otvaranja i listanja lakše presavinuli. Big je prilagođen Unibind koricama.

Za informaciju o svim formatima, vrstama, bojama i pakiranjima kliknite u tablicu ispod: