Back korice

Back korica specifična je korica jer je jedina koja osim čeličnog hrpta ne sadrži prednju i zadnju stranu. Osmišljena je kako bi korisniku omogućila kombinirati i samostalno kreirati konačan izgled korice. S obzirom da se korica sastoji samo od hrpta (i perforiranog papira koji se nakon uveza i hlađenja otkine), moguće je kao prednju i zadnju stranu postaviti i umetnuti folije, kartone ili leatherette (mekanu kožu) po želji.