Aparati za uvez

Svi aparati potpuno su automatizirani jer se sami pale, sami se gase i sami uvezuju. Neovisno o modelu, svaki će Vaš dokument biti uvezan besprijekorno kvalitetno. Rade na istom patentiranom principu grijača, čelika i magneta.

Modeli se međusobno razlikuju po kapacitetu (koliko dokumenata istovremeno mogu uvezati), maksimalnoj širini dokumenta koju može uvezati (broju listova) te sadrži li dodatni uređaj za stiskanje korica, tzv. ‘Crimper’ (kako bi širinu korice prilagodio širini dokumenta) i njegovom stupnju automatiziranosti.